Livingstone rådgivare vid försäljningen av Björnbergsgruppen

Livingstone har agerat rådgivare till ägarna och ledningen vid försäljningen av Björnbergsgruppen till Evolver Investment Group Ltd.

Tidigare huvudägarna Anders Mattsson och Patric Lindberg, kommer att kvarstå med ett stort delägande och fortsätta arbeta i bolaget för att tillsammans med Evolver driva det framåt mot en ökad långsiktig lönsamhet och tillväxt.

Koncernchef Anders Mattsson vid Björnbersgruppen ser stora möjligheter att tillsammans med Evolver bredda och utveckla bolaget till en ännu starkare aktör i tillväxtregionen Mälardalen.

– Som ordförande i VVS-företagens förbund ser jag ett stort behov i branschen av generationsskiften och successionslösningar, men också ett behov av att hitta nya sätt att utöka kompetens, samt att förbättra effektivitet, innovation och kundservice, kommenterar Anders Mattsson.

Köparen är Evolver Investment Group. Evolver investerar i åländska, finska och svenska onoterade bolag. Företaget har internationell kompetens och erfarenhet, men har rötterna förankrade i en åländsk affärstradition.

Livingstone har bistått de tidigare huvudägarna i försäljningsprocessen, från ett detaljerat presentationsmaterial och affärsplan till ett strukturerat bemötande av intressenter.
-Intresset för Björnbergsgruppen har varit stort; med Evolver som finansiell partner och ny huvudägare tillförs bolaget viktiga resurser för att genomföra en expansiv affärsplan med både organisk tillväxt och möjlighet till kompletterande förvärv, säger Thomas Karlsson, Partner på Livingstone.
– Installationsbranschen är spännande och Livingstone ser ett fortsatt konsolideringsbehov, där många duktiga nischföretag kan dra nytta av en större industriell miljö, avslutar Thomas Karlsson.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser