arti Kalender & Promotion Service GmbH har förvärvats av Dr. Ing. Neumann-Wolff AG

  • maj 2018
  • Handel & konsument
  • Säljrådgivning
arti Kalender Gruppe has been acquired by Neumann-Wolff Gruppe.

Livingstone har agerat rådgivare till arti Kalender & Promotion Service GmbH, tidigare en del av Bertelsmann, vid försäljningen till den strategiska förvärvaren Dr Ing. Neumann-Wolff AG.

Arti grundades 1971, ursprungligen som en utskriftsavdelning inom Bertelsmannkoncernen, och blev snabbt en ledande kalenderutgivare i Tyskland. Sedan 2014 har artis verksamhet varit fristående från Bertelsmannkoncernen, under 2016 blev företaget officiellt oberoende. 2017 genererade företaget en omsättning på cirka 25 miljoner euro med totalt 120 anställda.

Den 27 september 2017 ansökte företaget om insolvensförfarande under egenadministration, Advokat Stefan Meyer (PLUTA Rechtsanwalts GmbH) utsågs till förvaltare. Efter godkännande uppdrog självadministrationen, med rådgivare Buchalik Brämekamp Unternehmensberatung GmbH, Livingstone att driva en strukturerad M&A-process.

I kort och effektiv process kontaktade Livingstone utvalda potentiella globala investerare. Med valet mellan nationella och internationella köpare beslutade borgenärskollektivet att acceptera erbjudandet från Dr. Ing. Neumann-Wolff AG. Neumannkoncernen publicerar, producerar och säljer kalender, tryck- och pappersprodukter.

– Med Dr. Neumann-Wolff AG har vi hittat ett marknadsledande företag som kan fortsätta bedriva artis verksamhet med 71 anställda och erbjuda en lovande framtid för företagets, kommenterade Dr. Jasper Stahlschmidt, managementrådgivare på Buchalik Brömmekamp.

– Inom den internationella processen fick vi, i motsats till vår första bedömning, en positiv feedback från ett stort antal berörda parter. I Dr. Ing. Neumann-Wolff AG har vi hittat ett välrenommerat företag med en omfattande förvärvserfarenhet som kommer att fortsätta stödja och driva artis verksamhet i framtiden, tillade Dr André Schröer, Partner på Livingstone.


Dela sidan

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser