200 deltagare när Livingstone Foundation anordnade sin andra välgörenhetsmiddag

Livingstone Foundation Benefit Dinner 2018

Stiftelsen Livingstone Foundation anordnade sin andra välgörenhetsmiddag den 22 februari, med mål att samla in bidrag till utbildningsprojektet “Kapital School”, yrkesskolan “Chikowa” och finansieringen av brunnar i landsortsbyar i Zambia. Middagen, med fler än 200 gäster, nådde insamlingsmålen med hjälp av konstföremål och signerade sportartiklar som auktionerades bort.

Stiftelsen grundades 2014 med det huvudsakliga målet att förbättra utbildning i Subsahariska Afrika, i nära samarbete med ideella organisationer i respektive område. Livingstone stöttar det här välgörande ändamålet.

Hittills har stiftelsen byggt en skola i Zambia, för att ersätta en tidigare som raserats och lämnat 150 skolbarn utan klassrum, och som idag har plats för fler än 400 barn. Flera projekt är pågående, som utbildning av lärare och tillgång till vidareutbildning för begåvade barn. Organisationen har också börjat finansiera yrkesutbildningar inom jordbruk, mekanik, snickeri och byggnadsteknik.

Vidare arbetar stiftelsen för ett program för tillgång till dricksvatten, öppnandet av en ny förskola inom skolan i Zambia, och planering av träd. Ytterligare initiativ inkluderar utbildning av skolklasserna inom miljö och betydelsen av djurskydd i området.

Vi har samlat in mycket mer än vi förväntade oss och med det här kapitalet kommer vi kunna finansiera våra kommande projekt. Vi är mycket stolta över stiftelsens arbete hittills. Tack vare samarbetet med Livingstone och våra övriga sponsorer, och generositeten hos våra många gäster igår, kommer vi kunna fortsätta vårt arbetet i Subsahariska Afrika, säger Neil Collen, grundare av Livingstone Foundation.

Om Livingstone Foundation: Stiftelsen började sitt arbete 2013, när investmentbanken Livingstone beslutade att stödja förbättringar av utbildningsmöjligheterna i Subsahariska Afrika. Stiftelsens mål är att hjälpa samhällen på landsbygden genom att bygga eller återuppbygga skolor och bidra med utbildningsstöd. Organisationen bidrar finansiellt till sina projekt för låg och mellanstadieskolor, såväl som yrkesutbildningar. Mer information finns här.


Dela sidan

Kontaktpersoner

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser