Livingstone rådgivare till TM Konsult när AFRY stärker sitt bygg- och fastighetserbjudande i norra Sverige

  • maj 2021
  • Företagsförsäljning
  • Sverige
  • PRIVAT FÖRETAGSFÖRSÄLJNING

Livingstone har agerat rådgivare till ägarna av TM Konsult vid försäljningen till AFRY. Genom förvärvet av TM Konsult tar AFRY en väsentlig position i norra Sverige samtidigt som bolaget etablerar ett helhetserbjudande inom bygg och fastighet. Baserat på TM Konsults starka regionala marknadsposition och långa relationer med välkända kunder, har Livingstone positionerat investeringsmöjligheten och drivit en strukturerad försäljningsprocess.

– Livingstone har på ett betryggande sätt hjälpt mig och övriga delägare genom hela processen. Affären har hanterats på ett väldigt professionellt sätt och vi är övertygade om att TM Konsult och AFRY tillsammans kommer skapa stora möjligheter för både kunder och medarbetare framgent, säger Kennet Holmbom, f.d. ägare av TM Konsult.

TM Konsult grundades 1966 och är idag ett väletablerat arkitekt- och teknikkonsultföretag med uppdrag från Kiruna i norr till Stockholm i söder. Bolaget har med sitt breda tjänsteerbjudande och sin starka lokala förankring vuxit till en väletablerad aktör med kontor i åtta städer i Västerbotten och Västernorrland.

AFRY är ett ledande europeiskt företag med global räckvidd inom teknik, design och rådgivning. Bolaget består idag av 16 000 experter som jobbar inom tre huvudsakliga sektorer: infrastruktur, industri och energi.

TM Konsult har en stark marknadsposition i norra Sverige och kan som en del av AFRY stärka kunderbjudandet och bli en mer heltäckande aktör. AFRY gör en strategisk investering och blir genom förvärvet av TM Konsult en mycket relevant aktör på den växande norrländska marknaden, säger Isac Stenborg, Partner på Livingstone.

– Att bli en del av ett bolag som AFRY medför många utvecklingsmöjligheter för både våra medarbetare och kunder, vilket jag är mycket glad över. Vi ser fram emot att tillsammans bidra till utvecklingen inom AFRY i norra Sverige, säger Anders Franklin, VD på TM Konsult.

Livingstones team fullföljer därmed ytterligare en transaktion inom Business Services och Media & Technology, efter bland annat försäljningen av Bombayworks till Storskogen och försäljningen av PDSVISION till CapMan.

Livingstone var exklusiv finansiell rådgivare och Setterwalls var juridisk rådgivare till TM Konsult i försäljningsprocessen.


Dela sidan

  • VI BIDRAR MED djupgående sektorexpertis

    Tack vare globala specialistteam inom varje sektor kan vi leverera strategisk rådgivning och tillgång till de mest attraktiva intressenterna i varje bransch.
  • Livingstone har på ett betryggande sätt hjälpt mig och övriga delägare genom hela processen. Affären har hanterats på ett väldigt professionellt sätt och vi är övertygade om att TM Konsult och AFRY tillsammans kommer skapa stora möjligheter för både kunder och medarbetare framgent
    Kennet Holmbom, f.d ägare, TM Konsult

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser