Livingstone rådgivare till Allgon vid förvärvet av expansiva IoT-bolaget Wireless System Integration Sweden

 • sep 2016
 • Media & Teknologi
 • Företagsköp
 • Sverige
 • FÖRETAGSFÖRVÄRV

Allgon AB, listade på First North, har förvärvat WSI, Wireless System Integration Sweden, ett snabbväxande bolag inom IoT, Internet of Things, för industriella applikationer. I och med förvärvet skapar Allgon ett nytt affärsområde, Industrial IoT.

WSI erbjuder helhetslösningar inom utveckling, konceptualisering, industrialisering och produktion av IoT-produkter, applikationer och avancerade radiolösningar. Kundportföljen spänner från mindre företag i tidig produktutvecklingsfas till stora internationella aktörer från många olika branscher. Bolaget har huvudkontor i Kista strax utanför Stockholm och omkring 20 medarbetare.

Allgon är en svensk företagsgrupp av nischade dotterbolag med verksamhet inom trådlös kommunikation och Internet of Things. Allgon har som mål att genom såväl organisk expansion som strategiska förvärv bygga en bolagsgrupp bestående av 10 – 15 bolag med en sammanlagd omsättning väl överstigande en miljard.

– Jag är väldigt nöjd med Livingstones insats och bidrag till den här transaktionen. Livingstone har en god förmåga att finna en kommersiellt attraktiv lösning för bägge parter vilket lett till framgång och ett bra avslut i affären, säger Johan Hårdén, VD på Allgon.

– Vi har ett långsiktigt samarbete med Allgon för att främja deras expansionsstrategi. Livingstone identifierar och analyserar branscher, trender och potentiella bolag att förvärva, utvärderar dessa och leder arbetet kring förvärv. Vi ser generellt ökad aktivitet inom sektorn media och teknik, och specifikt inom IoT där vi under året varit rådgivare i ett flertal transaktioner. WSI är ett mycket intressant bolag med en strategisk position mitt i svensk IoT. Det blir spännande att följa hur Allgon och WSI tillsammans kan accelerera WSI:s utveckling, säger Anders Jacobson, Partner på Livingstone.

– Genom detta förvärv lägger vi den första pusselbiten i etableringen av ett nytt affärsområde, Industrial IoT. WSI har en spännande verksamhet som kompletterar erbjudandet från övriga bolag i koncernen väl. Vi har följt WSI under en tid och är imponerade av deras framgångsresa. Nu ser vi fram emot att tillsammans med grundarna och teamet utveckla verksamheten vidare, säger Hårdén.


Dela sidan

 • WE ARE Unrelenting Advocates

  We fight your corner. But we don't stop there. We'll be with you for the long-haul, as your business grows, acquires and sells.
 • Jag är väldigt nöjd med Livingstones insats och bidrag till den här transaktionen. Livingstone har en god förmåga att finna en kommersiellt attraktiv lösning för bägge parter vilket lett till framgång och ett bra avslut i affären.
  Johan Hårdén, VD, Allgon

Vårt transaktionsteam

Håll dig uppdaterad Missa inga affärer eller analyser