Fordon

Den globala fordonsmarknaden har noterat en stark uppgång både inom direktinvesteringar och volymen av företagsförsäljningar och förvärv, drivet av återhämtningen av marknaden, utvecklingen av nya system, sensorer och kontroller och motorprogram. Även framväxten av ett flertal olika plattformar och möjligheter till specialbeställningar och kundval skapar potential för värdeskapande. Leveranskedjan för premium- och lyxmärken har varit särskilt stark under de senaste åren, och Livingstone är högst aktivt både inom tillverkning och eftermarknad.